Technologie

Plastové díly vyztužené skelnými vlákny:

Tradičně používané plechové karosářské díly jsou při výrobě dopravních prostředků, zemědělských a pracovních strojů, jejich součástí a příslušenství, ale i v civilním sektoru stále častěji nahrazovány díly z plastů vyztužených skelnými vlákny.

Hlavní předností těchto dílů jsou nízké investiční náklady a rychlost přípravy výroby. Díly mají také vynikající tvarovou a rozměrovou stálost v širokém rozmezí teplot. Při použití vhodné technologie je možné garantovat přesně definovanou sílu stěny u jednotlivých dílů. Další výhodou je dosažení výrazně nižší hmotnosti při srovnatelných mechanických vlastnostech.  Široké spektrum výběru materiálů umožňuje splnit nejrůznější požadavky zákazníků, jako je například odolnost proti chemickým vlivům, UV stabilita, nehořlavost, a mají dobré tepelné izolační vlastnosti.

Při výrobě plastů vyztužených skelnými vlákny používáme následující technologie:

Technologie RTM
 
Technologie RTM (Resin Transfer Moulding) je založena na injektáži pryskyřice do uzavřené formy s vloženou sklovýztuží. Forma se skládá z vrchní a spodní části, mezi které se injektuje pryskyřice za pomoci plnícího zařízení. Nedochází tedy k emisi těkavých látek do ovzduší. Výsledkem použití této technologie je, že jsou obě plochy výrobku hladké. Další předností jsou nízké investiční náklady a rychlost přípravy výroby. Technologie RTM je optimální technologií pro větší výrobní série.
 
Kontaktní laminace
 
Jedná se o metodu ručního kladení (Hand Lay-up). Do formy nastříkané gelcoatem se postupně vkládají jednotlivé vrstvy sklovýztuže, které se následně prosycují pryskyřicí. Nanášení pryskyřice probíhá vždy ručně pomocí štětce nebo válečku, kdy je potřeba vytlačit nežádoucí vzduchové bubliny, které vznikají mezi jednotlivými vrstvami při pokládce, a díl se nechá vytvrdnout. Odpadá zde potřeba speciálních výrobních zařízení a konstrukce složitých forem. Tento způsob je vhodný zejména pro složité tvary, malosériovou výrobu nebo pro vytvoření prototypových dílů.